Monday, November 17, 2008

MENGENAL ALLAH TAALA DENGAN AL-QURAN


MENGENAL ALLAH TAALA DENGAN AL-QURAN

Assalamualaikum..kehadapan sahabat-sahabat dan pembaca blog yang dirahmati Allah..alhamdulillah, Allah memberi luangan masa untuk ana menulis pada hari ini..seperti yang ana janji pada post yang lalu, iaitu ‘TAK KENAL MAKA TAK CINTA’..yang membicarakan perkara asas dalam’ makrifatullah’ atau mengenal Allah dan sekarang ana akan menyambung di bawah tajuk ‘Mengenal Allah dengan Al-Quran..

Sahabat-sahabat yang dikasihi,

apabila kita belajar mengenal Allah maka haruslah dari sumber yang diakui oleh syarak iaitu Al-Quran, Hadith dan akal.Insyaallah, ana akan terangkan bagaimana yang dikatakan’ MENGENAL ALLAH DENGAN AL-QURAN..

Al-Quran merupakan kitab panduan ummat Islam..ia merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada baginda Rasulallah SAW .Sebagai ummat Muhammad dan seorang Islam maka seharusnya kita berpegang teguh pada ajaran Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita di dunia mahupun akhirat.. Sebagai seorang Islam kita bukan sahaja perlu tahu bagaimana untuk membaca Al-Quran tetapi juga memahami isi kandungannya dan mengamalkan segala apa yang diajarkan.


Di dalam Al-Quran telah diberi keterangan yang lengkap tentang Allah ‘azawajalla dan memberi panduan cara-cara bagi mengenal, mengabdikan diri dan bertaqwa kepada-Nya. Sebab itu jugalah Al-Quran menjadi sumber ilmu Tauhid yang dapat membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa dengan aqidah yang benar.

Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang memberi penjelasan tentang Allah dimana ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang beriman dan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada nabi dan Rasul..

Insyaallah, akan ana berikan nama surah dan ayatnya untuk kita hayati bersama..

Pertama, ialah Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia..Hal ini dapat kita lihat melalui firman Allah di dalam Surah Al-Baqarah ayat 21-22 yang bermaksud:

Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu y mencipta kamu dan orang-orang terdahulu daripada kamu supaya kamu menjadi orang y bertaqwa.Dialah y menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan (y dibina dgn kukuhnya) dan diturunkan hujan dari langit , lalu dikeluarkannnya dgn air itu berbagai-bagai jenis buahan y menjadi rezeki bagi kamu . Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sekutu padahal kamu mengetahui bhwa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa..

Melalui firman Allah ini secara khusus manusia dapat mengenal Allah iaini:

Allah sebgai Tuhan( Rabb) bagi ummat manusia
Allah yang menjadikan manusia dan semua makhluk
Allah yang menjadikan langit dan bumi untuk manusia
Allah yang menurunkan hujan dan memberi rezeki kepada manusia

Sebagai manusia maka kita seharusnya menyahut seruan Allah iaini dengan mengenal diri kita sebagai hamba Allah yang seharusnya patuh pada perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya,mengesakan Allah dan tidak sesekali mempersekutukan-Nya dan kita juga haruslah beribadat kepadanya kerana itulah tujuan sebenar kita diciptakan

Kedua, Allah Taala memperkenalkan dirinya kepada orang yang beriman. Hal ini diterangkan di dalam Surah Al-Imran: 102-103 yang bermaksud:

Wahai orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada ALLAH dengan sebenar-benar taqwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-beri dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan(semasa jahiliyah) lalu Allah menyatukan antara hati-hati kamu sehingga dengan itu kamu bersaudara dan dahulu kamu telah berdaa dijurang eraka disebabkan kekufuran kamu, lalu Allah selmatkan kamu daripada api neraka itu. Demikian Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan supaya kamu mendapat hidayat.

Melalui ayat ini secara khusus orang yang beriman dapat mengenal Allah dan dirinya iaini:

Allah Taala mempunyai kuasa untuk memerintah orang yang breiman supaya bertaqwa kepda-Nya..
Orang yang beriman dan taat akan perintah Allah:
- bertaqwa kpd Allah
- istiqamah dalam mengamalkan dan mempertahankan ajaran Islam
- Bersatu padu dan berpegang teguh pada ajaran Islam
- Mencapai matlamat kejayaan di dunia dan di akhirat.


Ketiga, Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi dan Rasul

Firman Allah dalam surah Al-Ahzab: 45-46

Wahai Nabi sesungguhnya kami mengutuskanmu sebagai saksi terhadap ummatmu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar.Dan juga sebagai penyeru ummat manusia kepada agama Allah dgn taufiqnya dan sebagai lampu yang menerangi.

Melalui ayat ini secara khususnya nabi dapat mengenal ALLAH dan mengenal dirinya sendiri iaitu:
Allah sebagai pengutus nabi
Nabi sebagai utusan (Rasul)Allah
Allah menentukan tugas Rasul.
Rasul wajib menjalankan tugasnya:
- menjadi saksi terhadap ummatnya
- membawa khabar gembira kepada orang yang beriman
- memberi amaran kepada orang yang ingkar
- berdakwah

Sahabat-sahabat yang dikasihi,

Dari penerangan di atas, jelas menunjukkan kepada kita ayat-ayat yang menjadi bukti yang kukuh untuk kita mengenal Allah..Di dalam Al-Quran sudah diterangkan dengan jelas bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sendiri kepda manusia, orang yang beriman dan kepada nabi dan Rasul. Oleh itu kita sebagai manusia, sebagai seorang Islam..seharusnya mempelajari dan mendalami Al-Quran krn dengannya kita bisa mengenal siapa PENCIPTA kita..Insyallah,sambungan seterusnya MENGENAL ALLAH TAALA DENGAN AKAL

Sekian, wassalam

No comments: