Wednesday, March 25, 2009

KEMUSYKILAN WANITA : KECANTIKAN


1. WANITA MENCUKUR RAMBUT

Bolehkah wanita mencukur rambut kepalanya??

Kaedah umum menentukan bahawa lelaki tidak boleh menyerupai wanita dan wanita tidak boleh menyerupai lelaki. Oleh itu, Rasulallah SAW melarang kaum wanita mencukur rambutnya.Rambut merupakan anaugerah ALLAH SWT terhadap wanita dan mereka mesti memelihara dan mengurusnya.Rasulallah SAW telah bersabda yang bermaksud:

Sesiapa yang mempunyai rambut hendaklah dia memuliakannya(Hadith Riwayat Abu Daud)

(MEMULIAKAN RAMBUT DI DALAM HADITH DIATAS MEMBAWA MAKSUD MENGURUSKANNYA DAN TIDAK MENCUKURNYA)

2. MEMAKAI CELAK

Bolehkah wanita memakai celak??

Wanita boleh memakai celak jika tidak ada lelaki ajnabi bahkan mereka disunatkan memakai celak.Rasulallah SAW bersabda yang bermaksud" Aku marah melihat wanita yang tidak memakai bedak dan celak"

3. MEMAKAI SANGGUL

Bolehkah wanita memakai sanggul??

Kalau sanggul dibuat dari rambut asli(manusia),hukumnya haram kerana perbuatan seperti ini mengandungi unsur penipuan disamping itu juga memakai organ manusia yang sudah terpisah dari orangnya tanpa darurat.

Sedangkan sanggul yang dibuat dari rambut buatan(dari plastik dan sebagainya), maka hukumnya dilihat dari ada atau tidaknya illat yang mengharamkannya.

Seandainya orang yang melihat akan jelas mengetahui bahawa ini rambut buatan hukumnya mubah. Itupun jika tujuannya bersanggul atau berhias itu untuk usmainya.Ini dibolehkan kerana tiadanya unsur penipuab, tidak memakai anngota tubuh manusia dan sebagainya.

Sekalipun sanggul itu dibuat daripada rambut buatan tetapi orang yang melihat jelas akan menyangka bahawa itu rambut manusia, maka hukumnya haram. Ini adalah kerana adanya illat yang menghramaknnya iaitu penipuan.

Riwayat bukhari yang diterima daripada Musaiyyab katanya:
" Mu'awiyyah datang ke Madinah. Beliau berpidato dihadapan kami kemudian beliau mengeluarkan sambungan rambut sambil berkata" Setahu saya tidak ada yang memakai ini kecuali Yahudi. Rasulallah SAW menistilahkan ini sebaagai Az-Zur iaitu penipuan.

Riwayat Muslim yang diterima daripada Musaiyyab katanya"Pada suatu hari Mu'awiyyah telah berkata:" Kamu telah membuat pakaiana yang tidak baik,padahal Rasulallah SAW melarang segala bentuk penipuan." Katanya lagi, Dalam keadaaan demikian,tiba-tiba datang seorang lelaki membawa tongkat sedangkan di kepalanya ada rambut palsu. Melihat yang demikian, Muawiyah berkata:" Ha, ini adalah satu bentuk penipuan"

Rasulallah SAW bersabda:
Allah SWT melaknat orang yang menyambung rambut dan meminta disambungkan, melaknat orang yang bertatoo dan minta ditatokan.(Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim)

Riwayat Bukhari yang diterima dari Aisyah" Seorang hamba sahaya kaum Ansar berkawin kemudian dia sakit dan berguguranlah rambutnya.Sebab itu mereka bermaksud menyambungnya dengan rambut lain dan mereka telah bertanya kepada Rasulallah SAW mengenai hukumnya.Maka Rasulallah SAW telah menjawab" Allah SWT melaknat orang yang menyambungnya dan yang meminta disambungkan"

Dari Abu Zubair, beliau mendengar Jabir bin Abdullah berkata"

Rasulallah SAW melarang wanita menyambungkan sesuatu di kepalanya(Hadith Riwayat Muslim)

Demikianlah antara hadith-hadith yang menerangkan masalah menyambungkan rambut itu. Namun begitu terdapat bebrapa cantuman pendapat dari Imam yang empat tentang masalah ini.

Menurut Mazhab Syafie menyambungkan atau membuat sanggul dengan membuat rambut tambahan dari rambut manusia hukumnya haram secara mutlak.Sedangkan sanggul yang ditambah atau disambungkan dengan rambut tiruan hukumnya ada dua.

Pertama,

Jika yang disambungkan itu benda najis hukumnya haram kerana haram memakai najis dalam solat atau diluar solat.

Kedua,

Jika rambut buatan itu terdiri dari benda suci maka ia mempunyai syarat-syarat yang tertentu.Jika rambut itu disambungkan BUKAN UNTUK SUAMI maka hukumnya HARAM. Kalau dia menyambungkannya kerana ingin berhias untuk suaminya maka ada atiga Qul(pendapat) menurur mazhab Syafie:

1. Boleh jika diizinkan suami
2.Haram sekalipun diizinkan suami
3.Boleh secara mutlak ertinya sama ada diizinkan atau tidak.

Pendapat yang paling kuat adaalah Qul yang pertama.

Menurut Mazhab Hanafi

Membuat sanggul yang ditambah dengan rambut manusia haram hukumnya.Sedangkan menggunakan rambut buatan adalah halal kerana tidak ada unsur penipuan dan tidak menggunakan rambut manusia.

Menurut mazhab Hanbali dan Maliki haram hukumnya, sama ada rambut penambah itu rambut manusia atau rambut buatan.


Bagaimana pula bagi pengantin-pengantin perempuan di negara kita contohnya yang kebanyakkannya memakai sanggul atau rambut palsu sewaktu bersanding contohnya??

Satu yang perlu diingatkan..

KITA BERPEGANG PADA MAZHAB SYAFIE..

Seperti yang diterangkan diatas,

JIKA RAMBUT ITU DISAMBUNGKAN BUKAN UNTUK SUAMI MAKA HUKUMNYA HARAM..

Ini bermakna??

Insyaallah..ana percaya kalian sudah temui jawapannya..

SUMBER: Kitab kemusykilan wanita mengenai ibadah dan muamalah karangan M.Usman Al-Khusti

No comments: